HIIT@work bevat een aantal instructievideo's om mensen meer te laten bewegen.

Het product is in volle ontwikkeling.

Het is vrij te gebruiken.

HIIT@work is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen door gebruik van deze tool. In geval van twijfel dient u uw arts te raadplegen. De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke informatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van HIIT @work.

Ik ben akkoord met het gebruik van de tool op eigen risico. Het gebruik van het aangeleverde audiovisueel materiaal van HIIT@WORK gebeurt op vrijwillige basis. De gebruiker bevestigt de richtlijnen en voorzorgsmaatregelen te hebben gelezen en verklaart zich akkoord met de inhoud ervan en het gebruik als goede huisvader