WIE ZIJN WE

Het blijft niet bij uitleg, na de intake fase, werving en bepalen van individuele of groepsdoelen trainen we met de werknemers één of meerdere keren per week in kleine groep gedurende een bepaalde periode. Dit doen we via laagdrempelige HIIT at WORK beweegsessies met onder meer hartslagmonitoring en extra motivationeel framework. Ons team is werkzaam als dienstverlener, B2B en B2C en als onderzoeksteam. 

De trainingen worden bij voorkeur georganiseerd als onderdeel van een breed beleid voor gezondheidsbevordering op het bedrijf. De trainingen worden gegeven door specifiek opgeleide lesgevers (stagestudenten of in field professionals).

WAAROM MEER BEWEGEN

Voldoende bewegen is een belangrijk aspect van een gezonde levensstijl. Het aannemen van een actieve levensstijl wordt geassocieerd met talrijke gezondheidsvoordelen, waaronder de preventie van en positieve invloed op harten vaatziekten, nek- en rugklachten, obesitas, vermoeidheid, welzijn, en de levenskwaliteit.

Wil je meer weten over beweging, sedentair gedrag, bewegingsdriehoek, voeding of andere gezondheidsthema’s? klik hier

Meer info over gezondheidsbeleid kan je hier vinden via het Vlaams Instituut Gezond Leven. Zo kan je een coherent en gedragen gezondheidsbeleid uittekenen.

WAAROM MEER BEWEGEN OP HET WERK

Werkgevers worden zich de laatste jaren meer en meer bewust van de voordelen van bewegen en van fysiek actieve werknemers. Naast de eerder opgesomde gezondheidsvoordelen wordt een actieve levensstijl nl. ook geassocieerd met economische voordelen, zoals een lagere mate van absenteïsme , een hogere productiviteit en een verbeterde cognitieve functie.

Alle onderzoeken van de hogeschool

BEWEEGCAMPAGNES OP HET WERK LEVEREN NIET STEEDS DE VERWACHTE RESULTATEN

Bewegingsinterventies op het werk hebben doorgaans een beperkt en wisselend resultaat. Wetenschappelijk onderzoek toont enkele tendensen:

 • Groepsactiviteiten werken doorgaans iets beter dan individuele interventies op maat, omdat sociale ondersteuning van collega’s een grote motivator kan zijn
 • Interventies waarbij beweging geïntegreerd wordt in het dagdagelijkse leven zijn doorgaans meer succesvol gezien het belang van “gewoonte-vorming”
 • Interventies moeten tijdseciënt zijn omdat de belangrijkste geciteerde barrière een gepercipieerd “gebrek aan tijd” is

HOE WERD HIIT@WORK ONTWIKKELD?

Gezien de grote tijdsefficiëntie én de excellente resultaten in labo-situaties lijkt HIIT-training veelbelovend te zijn als nieuwe vorm van bewegingscampagne op het werk. Aan de hand van ontwikkelingsonderzoek (klantgericht ontwerp) en het sterk betrekken van de eind-gebruiker startte onze onderzoeksgroep met het ontwikkelen van een haalbaar en wetenschappelijk onderbouwd bewegingsprogramma.

Dit gebeurd via:

 • Onderzoek naar de bedrijfscontext, binnen 10 zowel grote als kleine, lokale als multinationale bedrijven. Hieruit bleek o.a. dat er standaard weinig of geen sportmateriaal of -ruimtes aanwezig zijn in bedrijfsgebouwen.
 • Het uittesten van verschillende prototypes, inclusief individuele en groepsgerichte motivatietools, en het uittesten op meer dan 750 beeldschermwerkers.
 • Semi-gestructureerde interviews met beeldschermwerkers: hierbij kregen we inzicht in hun behoeften en verwachtingen voor een beweegprogramma op het werk. Hieruit bleek o.a. dat er noodzaak is om HIIT@WORK te ontwikkelen voor enerzijds werknemers met weinig tijd en anderzijds werknemers die heel sociaal en groepsgericht ingesteld zijn.

ONDERZOEK NAAR HIIT@WORK

Na het ontwikkelen van het trainingsconcept, heeft de onderzoeksgroep ingezet op het:

 • Verlagen van de drempel voor niet-bewegers door een langer voortraject ‘start to HIIT’ en ‘road to HIIT’
 • Inspelen op persoonlijke behoeftes en motivators om deel te nemen aan een langdurig traject
 • Voorzien van een parallel lopend opleidingstraject voor interne trainers in het kader van het meer duurzaam maken van de interventie.
 • Beschikbaar stellen van instructie video’s ontwikkeld voor thuisgebruik (HIIT@HOME)
 • Didactisch materiaal voor de interne trainers.
 • Onderzoek naar impact van deelname aan een traject van 12 weken heeft op mentaal welbevinden bij beeldschermwerkers
 • Onderzoek naar facilitators en barrières tot deelname aan bewegingsinterventies op de werkvloer bij werknemers die geen interesse hebben of die er niet toe komen om deel te nemen.
 • Beschikbaar stellen van de opgedane kennis en ervaring maximaal in Vlaanderen zijn er opleidingsprogramma’s voor partners.