HIIT ALS ONDERDEEL VAN GEZONDHEIDSPROMOTIE IN JOUW ORGANISATIE

Menselijk kapitaal is belangrijk voor elke onderneming. De pers is recent sterk gefocust op burn-outs en ondernemingen zwoegen om hun goed presterende werknemers te houden. De werkvloer is steeds meer een plaats waar verschillende gezondheidsthema's aan bod komen. Heb je als HR-verantwoordelijke of preventieverantwoordelijke al een degelijke visie in het kader van gezondheidspromotie op het werk en voor de thuiswerker?

Dan weet je dat de werkplek een interessante plek is om gebrekkige fysieke activiteit te bestrijden. Bij HIIT@WORK gaat onze aandacht in het bijzonder naar beeldschermwerkers omdat zij erg weinig werkgebonden fysieke activiteit hebben én omdat er bij deze populatie heel wat problemen aanwezig zijn die een sterke link hebben met een gebrek aan actieve levensstijl, stress, burn-out en absenteïsme. Het verminderen van langdurig neerzitten, voldoende langdurige fysieke inspanningen van matige intensiteit en krachttraining zijn belangrijke peilers van de bewegingsdriehoek. Vaak wordt tijdsgebrek aangehaald om niet voldoende fysiek actief te zijn. Met HIIT@WORK kan je het startsein geven voor meer beweging op en naast het werk. 

Vaak willen werknemers wel meer bewegen, maar het lukt niet om te starten of vol te houden. De groepssessies geven een duwtje in de rug.

Hoe maak je een interventie meer duurzaam? Tijdens ons 14 weken durende bewegingsprogramma is er mogelijkheid om interne trainers op te leiden. Zij worden klaargestoomd om nadien zelf de collega's te coachen tijdens de sessies. Ook thuiswerkers kunnen via ons online platform betrokken worden en live sessies volgen. HIIT it anywhere, anytime!

Is gezondheidspromotie nog nieuw voor jou of heb je beperkte middelen? Dan kunnen wij je helpen met de opstart ervan.

HIIT: evenveel trainingsresultaat in minder tijd !

ONDERZOEK WIJST UIT...

Globaal genomen bewegen de Belgen te weinig: slechts één derde haalt effectief de gevraagde hoeveelheid van 150 minuten matig intensieve aerobe inspanning per week, zoals fietsen, lopen of zwemmen.

Nog minder volwassenen komen aan voldoende krachttraining, nochtans ook belangrijk voor een goede gezondheid.

Een vaak aangehaalde reden is een gebrek aan tijd: we slagen er niet in om genoeg tijd te vinden om te bewegen of te sporten. Klinkt u wellicht bekend in de oren?! Nochtans weten we dat een gezond lichaam zorgt voor een gezonde geest, betere prestaties en minder absenteïsme.

HIIT ALS HAALBAAR ALTERNATIEF VOOR BEELDSCHEEMWERKERS? HIIT@WORK!

Het grootste voordeel van HIIT is dat het zeer kort is, wat een antwoord kan bieden op de eerder gemelde belangrijkste belemmerende factor, een gebrek aan tijd. Daarnaast bestaan de trainingen uit een waaier aan toegankelijke, gedifferentieerde oefeningen met het eigen lichaam. Er is dus geen extra materiaal nodig en iedereen kan meedoen.

Voorstanders beweren dat HIIT een mogelijke revolutie kan betekenen in de bewegingspromotie: door meer aan te bieden van dergelijke vormen kunnen we een bepaald segment van de populatie toch voldoende laten bewegen!

Naast het acuut effect van de sessie (vermijden van de middag dip) zorgt HIIT op lange termijn ook voor een verhoogde gezondheidsgerelateerde fitheid.

REDENEN OM DEEL TE NEMEN

  • Gebruik van toegankelijke, eenvoudige oefeningen, die weinig plaats of materiaal vergen (2m²/deelnemer). Denk hierbij aan squats, skippings, lunges of burpees.
  • Er worden verschillende gradaties in niveau aangeboden zodat elke deelnemer haalbare oefeningen kan doen, wat het competentiegevoel ondersteunt
  • De meeste oefeningen zijn perfect haalbaar met gewone kledij. We merken wel dat deelnemers geneigd zijn om bij geplande trainingen extra of aangepaste kledij mee te brengen.
  • De hartslagregistratie die eveneens geprojecteerd wordt, zodat deelnemers zichzelf continu kunnen bijsturen, zorgt voor directe feedback en werkt motiverend. Er wordt gevraagd om min. aan 80% van de individuele maximale hartslagfrequentie te werken.
  • Er is mits mogelijkheid tot verfrissing geen noodzaak om te douchen na de training. De zweetproductie is gemiddeld lager dan bij langer durende trainingen.
  • Sociale cohesie vergroot.
  • Middag dip wordt vermeden.
  • Geleidelijke opbouw op maat van elke deelnemer
  • Wil je een nulmeting doen van de gezondheid gerelateerde fitheid van je medewerkers, leden van je organisatie of sportclub? Dat kan, via de European Fitness Badge. Deze kan dienen om een bewustwording te creëren of om een basismeting te doen bij aanvang van een langdurige bewegingscampagne. Deze metingen, of opleidingen voor het afnemen van deze testbatterij, vormen onderdeel van bepaalde dienstverlening pakketten van AHS-Sportevents.

HIIT: KAN DIT OOK IN JOUW ORGANISATIE?

HIIT is reeds populair in de fitnesswereld en wordt nu ook door Arteveldehogeschool gebruikt om de fitheid van hun beeldschermwerkers te verbeteren, maar is het ook zinvol en bruikbaar voor jouw medewerkers? JA!

Het is duidelijk dat er een gedragsverandering wenselijk is voor een deel van de Vlaamse populatie. De werkgever, organisatie heeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid. HIIT zorgt voor een belangrijke aanvulling in een compleet bewegingsaanbod, niet alleen op het werk, maar ook voor de groter wordende groep thuiswerkers.

Het concept HIIT@WORK zorgt, naast de strategie voor afname van sedentair gedrag en langdurige matige intensiteit lichaamsbeweging voor de broodnodige krachttraining. Dit laatste wordt vaak vergeten in het beweegaanbod. HIIT@WORK is een gemakkelijk in te plannen training tijdens de werkdag en via HIIT@HOME en de online sessies kan je als thuiswerker ook deelnemen aan het programma. Op deze manier werk je ook 'Covid-proof'.