Menselijk kapitaal is belangrijk voor elke onderneming. De pers is recent sterk gefocust op burn-outs en ondernemingen zwoegen om hun goed presterende werknemers te houden. De werkvloer is steeds meer een plaats waar verschillende gezondheidsthema's aan bod komen. Heb je als HR-verantwoordelijke of preventieverantwoordelijke al een degelijke visie in het kader van gezondheidspromotie op het werk?

Dan weet je dat de werkplek een interessante plek is om gebrekkige fysieke activiteit te bestrijden. Bij HIIT at WORK gaat onze aandacht in het bijzonder naar beeldschermwerkers omdat zij erg weinig werkgebonden fysieke activiteit hebben én omdat er bij deze populatie heel wat problemen aanwezig zijn die een sterke link hebben met een gebrek aan actieve levensstijl, stress, burn-out en absenteïsme.

Hoe maak je een interventie meer duurzaam? Tijdens ons 14 weken durende bewegingsprogramma is er mogelijkheid om interne trainers op te leiden. Zij worden klaargestoomd om nadien zelf de collega's te coachen tijdens de sessies.

Is gezondheidspromotie nog nieuw voor jou of heb je beperkte middelen? Dan kunnen wij je helpen met de opstart ervan.

HIIT: evenveel trainingsresultaat in minder tijd !