Werkgevers worden zich de laatste jaren meer en meer bewust van de voordelen van bewegen en van fysiek actieve werknemers. Naast de eerder opgesomde gezondheidsvoordelen wordt een actieve levensstijl nl. ook geassocieerd met economische voordelen, zoals een lagere mate van absentei╠łsme , een hogere productiviteit en een verbeterde cognitieve functie.

Alle onderzoeken van de hogeschool