Onderzoek

WAAROM MEER BEWEGEN?

Hart

Voldoende bewegen is een belangrijk aspect van een gezonde levensstijl. Het aannemen van een actieve levensstijl wordt geassocieerd met talrijke gezondheidsvoordelen, waaronder de preventie van en positieve invloed op harten vaatziekten, nek- en rugklachten, obesitas, vermoeidheid, welzijn, en de levenskwaliteit.

Klok

Internationale richtlijnen adviseren een minimale hoeveelheid beweging van 150 minuten matig intensieve inspanning per week (WHO, 2011), evenwel in België beweegt slechts 36% van de volwassenen voldoende (WIV, 2013).

WAAROM MEER BEWEGEN OP HET WERK?

Werkgevers worden zich de laatste jaren meer en meer bewust van de voordelen van bewegen en van fysiek actieve werknemers. Naast de eerder opgesomde gezondheidsvoordelen wordt een actieve levensstijl nl. ook geassocieerd met economische voordelen, zoals een lagere mate van absenteïsme (Van Den Heuvel, 2005), een hogere productiviteit (Leutzinger & Blanke, 1991) en een verbeterde cognitieve functie (Garber et al. 2011).

alle onderzoeksprojecten van de hogeschool
 
 

BEWEEGCAMPAGNES OP HET WERK LEVEREN NIET STEEDS DE VERWACHTE RESULTATEN

Bewegingsinterventies op het werk hebben doorgaans een beperkt en wisselend resultaat. Wetenschappelijk onderzoek toont enkele tendensen:

People

Groepsactiviteiten werken doorgaans iets beter dan individuele interventies op maat, omdat sociale ondersteuning van collega’s een grote motivator kan zijn (Dugdill et al., 2008);

Hart

Interventies waarbij beweging geïntegreerd wordt in het dagdagelijkse leven zijn doorgaans meer succesvol gezien het belang van “gewoonte-vorming” (Dugdill et al., 2008)

Klok

Interventies moeten tijdsefficiënt zijn omdat de belangrijkste geciteerde barrière een gepercipieerd “gebrek aan tijd” is (Stutts, 2002).

Klok

“HIIT STAAT VOOR EEN GROEPSGEBEUREN. HET ZORGT VOOR MEER GEDREVENHEID EN VERSTERKT DE ONDERLINGE RELATIES. BEWEGEN ÉN HET GROEPSGEVOEL VERSTERKEN, DAT IS WAAR HET OM GAAT.“

Karl De Clerck, Bedrijfsleider - 4 All Solutions

HOE WERD HIIT@WORK ONTWIKKELD?

Gezien de grote tijdsefficiëntie én de excellente resultaten in labo-situaties lijkt HIIT-training veelbelovend te zijn als nieuwe vorm van bewegingscampagne op het werk. Aan de hand van ontwikkelingsonderzoek (design research) en het sterk betrekken van de eind-gebruiker startte onze onderzoeksgroep met het ontwikkelen van een haalbaar en wetenschappelijk onderbouwd.

Onderzoek naar de bedrijfscontext, binnen 10 zowel grote als kleine, lokale als multinationale bedrijven: hiermee kregen we inzicht in de praktische setting waarin een beweegprogramma. Hieruit bleek o.a. dat er standaard weinig of geen sportmateriaal of -ruimtes aanwezig zijn in bedrijfsgebouwen.

Uittesten van verschillende prototypes, inclusief individuele en groepsgerichte motivatietools, en het uittesten op meer dan 750 beeldschermwerkers.

Semi-gestructureerde interviews met beeldschermwerkers: hierbij kregen we inzicht in hun behoeften en verwachtingen voor een beweegprogramma op het werk. Hieruit bleek o.a. dat er noodzaak is om HIIT@WORK te ontwikkelen voor enerzijds werknemers met weinig tijd en anderzijds werknemers die heel sociaal en groepsgericht ingesteld zijn.

Vergrootglas

“HIIT NEEMT SLECHTS 4 MINUTEN VAN JE TIJD IN BESLAG MAAR ZORGT VOOR EEN HELE DAG VOLDOENING. EEN BEPERKTE INSPANNING MET EEN MAXIMAAL RESULTAAT, DAT IS WAT MIJ OVERTUIGT.“

Philippe Buysens, Internal auditor - Roularta

Pijl

ONDERZOEK NAAR HIIT@WORK:
PLANNEN VOOR DE TOEKOMST (2018)

Het ontwikkelingswerk wordt verdergezet en zo zal het HIIT@WORK beweegprogramma verder verdiept en verbreed worden:

 

HIIT@WORK zal verder ingebed worden in een breder gezondheidsbeleid op bedrijfsniveau: in samenwerking met sociale secretariaten en interne preventiediensten zullen o.a. voorlichtings- en bewustmakingscampagnes en nulmetingen ontwikkeld worden.

 

Er wordt een eerste stap gezet naar de digitalisering van het product, zodat in de toekomst HIIT@WORK via een train-the-trainer opleiding kan aangeleverd worden.

 

Er zal onderzoek gedaan worden naar hoe de optimale motivatiestrategieën, zodat een nog meer diverse doelgroep kan aangesproken worden

 

Instapprogramma’s (START-to-HIIT) voor minder actieve werknemers zullen worden ontwikkeld.

 

Er wordt een onderzoek opgestart m.b.t. het effect van deelname aan HIIT@WORK op de gepercipieerde stress en burn-out indicatoren.