Humaan capitaal is belangrijk in elke onderneming. De pers is recent sterk gefocust op burn-out en de ondernemingen zwoegen om hun goed presterende werknemers te houden. De werkvloer is, naast sporten, actief transport na de werkuren, gekend als een interessante plek om gebrekkige fysieke activiteit te bestrijden. Onze aandacht gaat hierbij in het bijzonder naar beeldschermwerkers omdat zij erg weinig werk gebonden fysieke activiteit hebben én omdat er bij deze populatie heel wat problemen aanwezig zijn die een sterke link hebben met een gebrek aan actieve levensstijl, stress, burn-out en absenteïsme.

HIIT: evenveel trainingsresultaat in minder tijd !